Vrakdykking i Nord og Midt Norge

Gå til innhold

Hovedmeny

U - 711

Vrak i Troms > U - 711
Bildet viser den berømte Storadmiral Dönitz, sjef for de tyske ubåtstyrkene i 2. verdenskrig.
Det var også han som overtok Hitler sin plass, etter at Der Führer var avgått med døden.
En av Dönitz beste menn var Kapteinløytnant Hans Gunther Lange ombord på U-711.
Les hele den spennende historien her:

U-711 ligger senket i Kilbotn utenfor Harstad.
Den gikk ned samtidig som "Black Watch"
ble senket på samme sted.
Her kommer noen linjer om båten og dens legendariske kaptein.
Bilder og tegninger av båtens kaptein og ubåttypen har jeg fått tillatelse til å publisere av min felles historieinteresserte nettkamerat,
"komponisten" av de fantastiske sidene om
de tyske u-båteneunder Den andre verdenskrig.

Båten ble ført av
Kapitänleutnant Hans–Gunter Lange.
Han ble født 28 sept. 1916 i Hanover.
Dekorasjoner: 07/06-40: Jernkors 2. klasse.
12/12-4o: Jernkors 1. klasse.
11/05-44: Deutsches Kreutz i gull.
26/08-44: Knight Cross.
U-Boots Frontspange i bronse.
U-Boots Frontspange i sølv.
29/04-45: Knight Cross med eikeløv

Graderinger:
01/09-37: Seekadett.
01/05-38: Fähnrich zur See.
01/07-39: Oberfähnrich zur See.
01/08-39: Leuntnant zur See.
01/08-44: Kapitänleuntnant.
U-båt-karriere:
Seilte med U-431 i 3 tokter fra 12.41 til 7.43.
Seilte med U-711 i 11 tokter på 260 dager fra 9.42 til 5.45.

Lange benyttet sin første tid som offiser på torpedobåten "Jaguar". I september –41 sluttet han seg til ubåtene, og kun 2 mnd.
Senere startet han sin første tokt på U-431 i Middelhavet.
Oberlëuntnant Lange overtok U-711 i sept. –42.
Alle de 11 toktene han ledet båten i foregikk i arktiske farvann hovedsakelig mot britiske og sovjetiske konvoier.
U-711 angrep 3 ganger sovjetiske radiostasjoner på flere øyer. 23 august –44 fyrte Kapitänleuntnant Lange av torpedoer mot det sovjetiske slagskipet "Arkhangelsk" (tidligere HMS "Souvereign") og en sovjetisk destroyer, men dette angrepet var ikke vellykket.
Noen få måneder før hun selv gikk tapt, 14. feb.-45,senket U-711 under kommando av Lange som sjef, bl.a. skipet "Horace Grey" på 7.200 tonn.

Bildene viser KapitänleuntnantHans Gunther Lange i 1944, og den samme krigeren i 1992.
Her er han ombord i U-995 som ligger på land i Labode utenfor Kiel. Erik Ellingsen fra Bodø møtte ham ombord,
og fikk en omvisning han aldri vil glemme.
Foto: Erik Ellingsen.

I oktober 57 sluttet igjen Lange seg til Bundesmarine. Han deltok i oppbyggingen av et nytt tysk ubåt-våpen .
Etter dette ledet han i to år 1. Ubåtskvadron og ble i januar 1964 sjef for hele ubåtflåten.
Han avsluttet sin karriere i 1972 som sjef for personell ved Marinedivision der Nordsee (marinestyrkene i Nordsjøen).
Skulle tro dette var et område å jobbe med som han kjente ganske godt fra før!)

U-711`s historie:
Da U-711 ble senket, tilhørte den 13.Unterseebotsflottille.
Denne avdelingen hadde hjemmehavn i Trondheim, og ble opprettet 06.43. nedlagt mai-45.
Under hele denne tiden ble flottillen ledet av Fregattenkapitan Rolf Rüggeberg.


Logo for 5. Unterssebootflottille


Det var derfor flottillens merke, som vist over, U-711 bar da den ble senket. 55 ubåter tilhørte avdelingen.
Men som tidligere nevnt startet U-711`s historie tidligere enn dette.
Som nybygd ble hun lagt under 5.
Unterssebootflottille, som også gikk under navnet "Emsmann".

Denne ble opprettet i september desember 1938. U-711 ble her testet ut og fungerte som opplæringsfartøy for ubåtmannskaper.
Men fra september 1939 ble avdelingen, inkludert U-711 oppgradert til Frontflottille, dvs Combat-flottille. Hjemmehavn var Kiel, under ledelse av Korvettenkapt.
Hans-Rudolf Rösing. Det var kun båter av samme klasse som U-711 i flottillen. "Emsmann"-flottillens tid endte sine dager i januar 1940, da avdelingen ble nedlagt.
11. Unterseebootflottille sto nå klar til å ta imot U-711. Denne avdelingen hadde base i Bergen, og var fra mai-42 tildesember -44 under kommando av Fregkpt.
Hans Cohausz. Så overtok Fregkpt. Heinrich Lehmann-Willernbrock, som ledet avdelingen helt til krigens slutt.
Til forskjell fra forrige flottille, hadde denne også flere ubåtklasser enn VIIc.
Her fantes også type VIIc41, XXI og XXIII. Hele 189 båter tilhørte avdelingen gjennom denne perioden.
Ubåtene i denne flottillen opererte hovedsaklig i Nordsjøen på jakt etter fiendtlige konvoier.
Det er også verdt å nevne at den første båtene av type XXI som dro ut på patrulje, nærmere bestemt U-2511, ble tilført denne flottillen.Flottillemerke for 11. Unterseebotflottille

Oppdatert 09.09.2012
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen