Vrakdykking i Nord og Midt Norge

Gå til innhold

Hovedmeny

HMS Effingham Side 2

Vrak i Nordland > HMS Effingham


HMS "Effingham"- design og konstruksjon.


Dette unike bildet av HMS "Effingham" fikk jeg tak i på en auksjon i England.
Viser kryseren på slippen, mens de første linjer begynner å ta form.


(Alle diagrammer og tegninger har skalaen: 1 punkt = 1 fot)
Effingham var et av skipene som gikk under "The Hawkins Class."

HMS Effingham var den siste av fem Hawkins-klasse (også kjent som ’Elisabethan’, forbedret-Birmingham, Cavendish eller Raleigh-klasse) cruisere som ble laget til the Royal Navy i løpet av ordre fra 1. verdenskrig i desember 1915.

Sammen med Hawkins, Frobisher og Raleigh, ble konstruksjonen av henne gitt lav prioritet i løpet av, og etter krigen. Som et resultat av dette tilbrakte hun over åtte år på skipsverftet.
Første hånd på verket ble lagt ved HM Dockyard Portsmouth 6. april 1917.

Hun ble sjøsatt 8. juli 1921, og hun ble levert ferdig 9. juli 1925.
Dette var nesten syv år etter at det første skipet av denne klassen var ferdig
("Vindictive", ex "Cavendish", som ble bestilt i april 1916 og som ble fullført som et prioritert prosjekt i september 1918, etter at hun var blitt omgjort til en hybrid flyfrakt cruiser).

Hawkins-klassens design, som fremsto i siste halvdel av 1915, var basert først og fremst rundt behovet for å utvikle et raskt cruiser-killing krigsskip for the Royal Navy.

Dette behovet vokste frem som et resultat av problemene som kom på grunnlag av noen få tyske cruisere som opererte i havet langs handelsrutene i de første månedene av 1. verdenskrig.

Hawkins-klassen skulle ha høy hastighet, stor utholdenhet og være godt armert (de reintroduserte 7,5-tommers kanonen til bruk i Royal Navy slik at denne kunne bekjempe de tyske 5,9-tommers lette cruiser våpnene).

Dette førte til at skipet med sin vekt, gjorde at de andre skipene ble dverger,

sammenlignet med Hawkins-klassen.


Hawkins-klassen veide 9 570 tonn, mens Caledon-klassen
(som også ble bestilt i desember 1915) veide mindre enn halvparten (4 120 tonn).Her følger den godkjente designspesifikasjonen for Hawkins-klassen:
DESIGN LEGEND – DESEMBER 1915:
Vekt: 8,685 tonn (standard dødvekt tonn - sdt) - 9,750 tonn (lgd) - 11,130 tonn (dpl)
Dimensjoner 605 fot(oa) x 65 fot (bm) x 19'03 fot (md)
Våpen: 7x7·5" LA [7x1], 6x3" LA [6x1], 4x3" HA [4x1], 2x2pdr AA [2x1], 2x21" TT (under vann)
Beskyttelsesmagasin: 2·50-1·50" belter & 0·50" sider, 1·00" dekk, 0·50" delvis sluttpartier.
Maskineri: 3·00-2·00" sider, 1·50-1·00" dekk.
Styring: 2·25" sider, 1·00" dekk.
Kanonskjold: 1·00".
Conning Tårn: 3·00".
Kommunikasjonsrør:: 2·00".
Maskineri: 4-girs dampturbiner [12 kjeler] - 1,480 tonn olje + 860 tonn kull
Kraft: 60,000 sjøhestekrefter ved 30 knops fart (std) – 29 knop (dpl) (7,000nm ved 15knops fart)
Complement 690

Bare ett skip i Hawkins-klassen kom nær disse spesifikasjonene, siden alle ble modifisert mer eller mindre under byggingen.

Med all respekt til de tall som er gitt ovenfor, er det verd å merke seg at Hawkins var 1000 tonn overvektig da den var ferdig. Lignende trender ble observert i andre skip av samme klasse.

En kan nevne at den eneste viktige forskjellen mellom spesifikasjonene og det ferdigbygde Hawkins-skipet, var tillegget av fire torpedo-rør som lå over vannflata. Men dette kan bare bety et tillegg på mindre enn 90 tonn.

Her er noen flere interessante trekk ved designen av Hawkins:

A:  En lav-vinklet blandet-kalibret Våpen ( 7 x 7,5 tommer + 6 x 3 tommer)
B: Kombinert kull/olje kraft-fyring for å kunne ta seg over lange havstrekk

(olje var ikke alltid tilgjengelig i 1915)


C: Anti-mine/torpedo utstyr
D: Splint-beskyttelse for internt bruk til maskinene.


HMS "Effingham" 1925. Generell innvendig profil:Tegningen viser skutesidens beskyttelsesprogram,
dvs. hvordan båten på de forskjellige stedene var ekstra forsterket/armert på "Hawkins"-klassen.

Legg merke til de 20 lb tykke (britisk pund)(1 pund = ca. 1/2 kg) armeringsplatene vist på hovedmagasinene.
Dette var en tidlig form for innvendig beskyttelsesplater. "HT" står for High Tensile (ekstra kraftige) armèringsplater.

Skipene i denne klasen var også tilpasset med anti-torpedo/mineforsterkning.

Dette kan du se på tegningen under.
HMS "Effingham"
før ombygging.

Foto fra egen samling.

        

"HT" står for High Tensile (ekstra kraftige) armeringsplater i stål og "MS" står for Mild Steel,

dvs ikke ekstra armert.


Legg merke til at de 20 lb beskyttelsesveggene rundt magasinene var del av et innvendig beskyttelsesopplegg for disse områdene.
Armèringsplatene dekker hele området fra toppen av magasinene og ned til tre fots dybde.

Dekket over maskinromsområdene var 60 lb, men ute på sidene var de tynnet ned til 40 lb.
Dette for å spare vekt.

Skrogområdet som var ekstra beskyttet/armert mot torpedoer/miner er markert med grått.

FORANDRINGER OG REKONSTRUKSJON 1925 – 1940:

Effingham forble uforandret inntil hun gjennomgikk en omfattende rekonstruksjon i 1937-38.
Her ble hovedvåpnene forandret fra 7 x 7,5 tommer til 9 x 6 tommer (9 x 1).
Grunnen til denne forandringen var at det var et ønske om at hun fortsatt skulle kunne bli brukt, selv om det var kommer strengere regler for hvilke skip som kunne bli brukt av Royal Navy.

Den fullstendige rekonstruksjonen ble utført i to omganger,

siden alt utstyret ikke var umiddelbart tilgjengelig (se nedenfor).


I den første rekonstruksjonen ble følgende forandringer foretatt:


a.  Den originale bevæpningen, med unntak av de fire torpedorørene over vann, ble skiftet ut.
b. Det ble foretatt forberedende posisjoner for to octuble(?) AA monteringer sammen med sitt utstyr.
c. Posisjoner for to HACS (High-Angle Control System).
d.  De to siste kjelene i det tredje kjele-rommet ble tatt bort. Den ledige plassen ble så brukt til å lagre ekstra olje.
e.  De åtte gjenværende kjelene ble alle plassert i en utvidet forefunnel(?)

og den andre funnel(?) ble fjernet.

f.  Superstructure(?) ble modifisert, og dette gjorde at både hovedmasten og formasten ble erstattet.
g.  Det ble lagt til rette for en katapult midtskips.
h.  En kran som skulle kunne brukes til fly ble tilpasset foran.


SPESIFIKASJON

ER SLIK DE BLE FULLFØRT (JULI 1925):


Vekt
: 9,725 tonn (standard dødvekt tonn – sdt) - 12,020 tonn (dpl)

Dimensjoner:
604'10" (oa) x 65'00" (bm) x 20'03" (md)

Våpen
: 7x7·5" LA [7x1], 3x4" HA [3x1], 2x2pdr AA [2x1], 6x21" TT [2 under vann & 4 over vann]

Beskyttelses-magasiner
: 2·50-1·50" belt & 0·50" sides, 1·00" deck, 0·50" delvis sluttpartier.

Maskineri
: 3·00-2·00" sider, 1·50-1·00" dekk.

Styring
: 2·25" sider, 1·00" dekk.

Kanon-skjold
: 1·00".

Maskiner
i: 4-girs dampurbiner [10 kjeler] - 2,190 tonn Olje

Kraft
: 65,000sjøhestekrefter = 30·50knops (std) - 29·25kts (dpl) [7,000nm at 15knop]

Complemen
t 670


I 1939 ble rekonstruksjonen av

"Effingham" fullført etter at alt utstyr og alle deler var tilgjengelige.

Som tidligere nevnt,

så var dette tilpassingen av de to octuble(?)
2dpr AA mountings(?),to HACS og katapult midtskips.

I tillegg ble de enkle 4 tommers fundamentene erstattet med doble.

"Effingham" forble i denne forfatningen til hun gikk tapt i mai 1940.HMS "Effingham"
etter ombyggingen.
Legg merke til at hun nå bare har en skorstein.
Foto: Dag-Jostein Andresen.

SPESIFIKASJONER ETTER FORANDRINGENE AUGUST 1939:

Vekt:
9,920t (std) - 12,640t (dpl)

Dimensjoner
: 604'10" (oa) x 65'00" (bm) x 21'00" (md)

Våpen:
9x6" LA [9x1], 8x4" HA [4x2], 16x2pdr AA [2x8], 12x0·5" AA [3x4], 4x21" TT [4 over vann],1 fly

Beskyttelsesmagasin:
2·50-1·50" belter & 0·50" sider, 1·00" dekk, 0·50" delvise sluttpartier.

Maskineri
: 3·00-2·00" sider, 1·50-1·00" dekk.

Styring
: 2·25" sider, 1·00" dekk.

Maskineri
: 4-girs dampturbiner [8 kjeler] - 2,620 tonn olje

Kraft:
58,000sjøhestekrefter = 29·50knop (std) - 28·00knop (dpl) (8,000nm ved 15 knop)

Complement 730

Side 1    Side 2    Side 3     Side 4     Side 5      Side 6     Side 7       Side 8    Side 9    Side 10

Oppdatert 11.10.2012

Oppdatert 11.10.2012
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen