Vrakdykking i Nord og Midt Norge

Gå til innhold

Hovedmeny

D/S Mira Side 2

Vrak i Nordland > D/S Mira

Den andre verdenskrig:


                "Norges eldste linjerederi" utgitt av BDS:

Da det i augustdagene 1939 var åpenbart at 2. verdenskrig. ikke lenger kunne unngås, hadde BDS i alt 50 båter, 15 av dem var passasjerskip.

"Mira" var en av disse, og sto nå som reserveskip i hurtigruten.

På det tidspunkt da overfallet på Norge fant sted, hadde BDS allerede mistet 3 skip i krigsforlis.

Selskapet hadde derfor 46 skip igjen, da et fjerde hadde blitt rent i senk av en finsk damper.

"Mira" var nå satt inn i ruten Bergen - Newcastle
sammen med D/S "Iris".


D/S" Mira" 1928
.Legg merke til
den gedigne skipsklokken.
Den er ennå ikke funnet!

9. april lå hun i Bergen, og ble først tatt av tyskerne.
De brukte "Mira" som losjiskip i Bergen, og først vinteren 1941 ble den frigitt, etter å ha blitt brukt til innkvartering for den tyske marine siden april -40.

Da hadde tonnasjeknappheten begynt å melde seg i kystfarten.

Neste hendelse er sitert fra Arbeiderbladet 5. april 1940
:

(NTB) Onsdag var vi bare en hårsbredd fra å oppleve en ny krigskatastrofe i Nordsjøen, idet Bergenskes "Mira" i Englandsruten med nær 100 mennesker ombord ble utsatt for et voldsomt angrep av tyske fly.


Et fantastisk bilde av D/S Mira i sitt rette element;
i Gudvangen som turistskib.
Foto
fra egen postkortsamling.

Flyene gikk til angrep åtte ganger og slapp hver gang ned sprengbomber mot skipet, to av disse like bak og så nær at skipet ristet som om det var gått på en mine
Ingen av bombene traff, men to mann ombord ble skadet av granatsplinter.

Flyene ble jaget bort av luftartilleri fra en engelsk destroyer. "Mira" ligger nå trygt i Bergens havn, og det er ingen skade å se på skipet. Det ble ikke skutt med maskingevær.

Det blåste kuling under angrepet, og skipet kastet litt på seg. Kanskje dette var redningen. Det forholdsvis lille skipet ble nemlig et dårlig mål for bombene når det ikke holdt helt stødig kurs.

Et av flyene fikk revet bort understellet av en granat fra destroyeren og satte da kurs rett øst.
Det kan være dette flyet som seinere fikk nødlande på norsk område.
(Tyskerne hadde tydeligvis ikke fått sensurert avisene ennå).

Den samme hendelsen kan vi lese om i boken "Lang Kyst"- av Trygve Nordanger:

Den alderstegne dame var reserveskip i kystfarten, men ble satt inn i Newcastle- ruten etter at krigen var et faktum i 1939. Det er sikkert mange som husker det brutale angrepet på et nøytralt passasjerskip fire dager før Norge ble trukket inn i krigshandlingene. "Mira" kom fra Tyne med i alt 107 mennesker ombord, og syv eller åtte ganger gikk tyske fly til angrep. Bombene detonerte noen få meter fra skutesiden, og splinter regnet over dekket. Det er utrolig at bare èn person ombord kom til skade.

"Mira" hadde ennå ikke fått begynne innlasting for ny nordsjøtur da tyskerne steg i land. De beslagla skuta, og det meste av tiden lå hun som losjiskip i Bergen under tysk flagg og med tysk besetning.

Det lyktes å få "Mira" fri, og det var vel ikke mer enn andre turen hun gjorde i hurtigruta da punktum ble satt.

"Mira" ble også angrepet en gang til. Messepike ombord drept. Mer info kommer senere!

Det foreligger en rekke forskjellige versjoner om hva som egentlig skjedde da "Mira" møtte sin skjebne den 4. mars 1941. Slik er det gjerne, og særlig etter som tiden går og fortellingen går gjennom flere ledd, kanskje også innom en lokal pub en sen lørdagskveld, kan de virkelige fakta bli noe uklare. Det er ikke gitt undertegnede å bekrefte eller avkrefte hva som virkelig skjedde eller hva som er den ène sanne versjonen.

Det jeg har valgt å gjøre er å få frem historien fra flere forskjellige hold, så kan Dere selv undres hvilken som er den rette. Begynner, eller rettere sagt fortsetter med boken "Lang Kyst" :

Bergenskes "Mira" var vendt tilbake til hurtigrutefart da hun ble senket under Svolvær-raidet i mars 1941. "Mira" var på nordgående og hadde anløpt Svolvær. Hun skulle til Narvik, for det var Tjeldsund-tur.

Ved Brettesnesnakken, klokka var halv syv formiddag den 4. mars, kom den britiske jageren "Bedouin", den eskorterte landingsfarkoster som skulle sette tropper i land i Brettesnes.

Jageren skjøt først et varselskudd for baugen på "Mira". Skipet stoppet ikke, og et prosjektil ble sendt inn i forskipet.

Da "Mira" fremdeles ikke stoppet - det syntes som om skuta forsøkte å komme seg forbi Kallskjæret - åpnet jageren ild med full salve.
Et skudd traff like under skorsteinen, og damp begynte å strømme ut. Krigsskipet fortsatte eskorteringen inn til Brettesnes da "Mira" dabbet av, og kom tilbake etter at oppdraget var gjort.

Besetning og passasjerer forlot da fartøyet i livbåtene, og jageren senket "Mira" med kanonild.

Orlogskaptein Steen skriver i "Norges sjøkrig" at "Mira"s fører senere forklarte at en tysk offiser med pistol i hånden hadde tvunget ham til ikke å stoppe da varselskuddene ble gitt.
Den tyske offiseren og tolv tyske soldater ble tatt til fange.

Fire mennesker - en av besetningen og tre passasjerer - ble drept under angrepet eller døde like etterpå.
Tolv personer ble såret, og i alle fall tre døde etter å være brakt til sykehus, den ene i Aberdeen dit noen av de sårede ble ført av jageren.

Kullemper Ivar Jacobsen var en av dem av mannskapet som omkom.I avisen "Askøyværingen
", 12. mars 1991 har Ingebrigt Ådlandsvik fra Ådlandsvik,


Pensjonert sjøkaptein en annen teori på hvorfor "Mira" ikke stanset da det ble avfyrt varselskudd: Han forteller at jageren først skjøt varselskudd, men at losen, som var alene på broa med rormannen, ikke slo stopp i maskinen. Han husker også godt at "Mira" over radio ble rapportert som det første norske skip utsatt for tysk bombing.

Han kan også fortelle at skipet var hvitmalt og ikke gråmalt, som noen påstår, da "Mira" seilte med kongen og dronningen i 1906.

"Mira" av Dag Bakka jr, fra hans serie om Hurtigruten:


"Mira" kom tilbake til Hurtigruten. På sin andre rundtur kom det sørover gjennom Tjeldsundet før Narvik 4. mars 1941, og dumpet opp i Lofotraidet. Ved Brettesnes ble den oppdaget av jageren H.M.S. "Bedouin", som skjøt varselskudd for baugen. En tysk offiser tvang kapteinen til å prøve å slippe unna, og "Bedouin" åpnet ild.

Like under skorsteinen traff første skudd, og skipet mistet farten. Besetning og passasjerer gikk fra borde, og "Mira" ble så senket. 4 mennesker ble drept under angrepet, og 3 av de sårede døde senere.

Om "Lofoten Raid" fra boken "The War Years 1939-45":


Tidlig morgen 4. mars 1941 forlot hurtigruta "Mira" Svolvær for å gå til Narvik. Rett utenfor innløpet til Raftsundet ble skipet angrepet av en engelsk destroyer, HMS "Bedouin", som deltok i Lofotraidet.

Et varselskudd ble avfyrt foran baugen på "Mira", men hurtigruta fortsatte for full fart. Nytt varselskudd ble avfyrt, men "Mira" stoppet ikke. Bedouin sendte deretter noen skudd mot midtskipet på "Mira".

Først da stoppet hurtigruta. Passasjerer og mannskap gikk i båtene. Deretter ble hurtigruta "Mira" senket av HMS "Bedouin" med en rekke skudd.
Senere er det blitt påstått at kapteinen på "Mira" ble tvunget (av en tysk offiser med maskinpistol) til ikke å stoppe. Og at dette var grunnen til at hurtigruta stoppet da varselskuddene ble avfyrt.

Men dette har ikke blitt bekreftet av noen. 4 mennesker,- en fra mannskapet og tre passasjerer- ble drept under angrepet på "Mira". 12 ble skadet, en av dem alvorlig.
Alle fra hurtigruta ble tatt med til England.

Den alvorlig skadde passasjeren døde senere på et sykehus i Aberdeen" (Sitat slutt)

"Gammel-dampen Hurtigruta", av Per Eliassen:


Senere, i augustdagene i 1939, da det var åpenbart at krigen ikke var til å unngå, var "Mira" å finne som reserveskip i hurtigruten. Og etter hårde tider i begynnelsen av krigen var ennå "Mira" med i selskapets rekker, men nå i ruten Bergen-Newcastle.

Imidlertid, hun kom tilbake, og det skulle bli i hurtigruten "Mira" møtte sin skjebne. På nordgående den 4. mars 1941 ble hun truffet av kanonskudd av en britisk destroyer, - og gikk til bunns ved Brettesnes i rute fra Svolvær til Narvik. 12 mennesker ble såret og 2 savnet. 4 døde senere av skadene, selv etter å ha fått pleie om bord i destroyeren.

Den samme destroyeren hjalp nemlig til med redningsarbeidet da"Mira" ble rammet nærmest ved en feiltagelse. Meningen var å skyte varselskudd for å stoppe henne, da hun hadde noen få tyske soldater ombord.


"Norges eldste linjerederi"utgitt av BDS:


Gamle "Mira" møtte sin skjebne da den gikk i nordgående hurtigrute 4. mars 1941.

Ved Brettesnes ble skipet truffet av et kanonskudd fra en britisk destroyer og gikk til bunns. 12 ble såret og 2 savnes.

Destroyeren hjalp til med redningsarbeidet og lot de sårede straks få legebehandling.
Men 4 av dem døde. Destroyerens offiserer uttalte sin dype beklagelse over at skipet var blitt rammet, da meningen bare hadde vært å skyte et varselskudd for å foreta en undersøkelse.

Skipet hadde noen få tyske soldater ombord.

Boken "Skipene som bandt kysten sammen, Hurtigruten 1893- 1980":

Fire mennesker ble drept under selve angrepet, og tre av de sårede døde senere av skadene de fikk. Hurtigruteskipet "Mira" var på veg sørover gjennom Tjeldsundet før Narvik 4. Mars 1941, og havnet midt i Lofot-raidet.

Jageren HMS "Bedouin" oppdaget "Mira" ved Brettesnes, og skjøt varselskudd foran baugen. Men en tysk offiser tvang kapteinen på "Mira" til å forsøke å slippe unna engelskmennene, og dermed åpnet "Bedouin" ild.

Det første skuddet traff like under skorsteinen, og skipet mistet farten.
Besetning og passasjerer gikk fra borde, og "Mira" ble så senket.


Fæstnigskaien, Bergen.D/S "Vega" foran og D/S "Mira" bak.Som vi kan se, er versjonene ganske sprikende.
Man er ikke engang enig i om "Mira" var
på sør- eller nordgående.

For å få rene fakta på bordet, må det beste være å se historien fra begges side, dvs.

Både fra mannskapet på "Mira" som ble senket,
og fra kapteinen på "Bedouin", som senket henne.

Var det virkelig tyskere på bro,
som tvang "Mira" til å seile videre?

Felles rutetabell for
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap
og Det Bergenske Dampskibsselskap.
Fra egen samling.

Side 1    Side 2    Side 3     Side 4     Side 5

Oppdatert 11.10.2012

Oppdatert 11.10.2012
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen