Vrakdykking i Nord og Midt Norge

Gå til innhold

Hovedmeny

D/S Kong Oscar II Side 1

Vrak i Nordland > D/S Kong Oscar II


"DS Kong Oscar II""DS Kong Oscar II" var et skip som bar sitt navn ved rette og stolthet!
Hun var rett og slett kongelig i utseende.
Maken til vakkert dampskip skulle man lete lenge etter. Rett og slett en fryd for øyet.

Bare så trist at hun skulle ende sine dager på en så lite kongelig og stolt måte….

I krigens siste år gikk hun tapt på et skjær rett utenfor Sandnessjøen.
Beslaglagt av den tyske Kiegsmarinen og med tysk mannskap om bord.

Det er usikkert om hun ble bombet eller om det var en ren feilnavigering. I hvertfall gikk minst ett liv tapt under forliset.

Men før vi går inn på denne historien, tar vi først med oss litt forhistorie til den vakre svanen.

"DS Kong Oscar II" var på 914 brt og sto ferdigbygd i 1904.
Skipet var bygget i stål, og verftet som laget henne var Burmeister & Wains Maskin og Skibsbyggeri i København.

Her var hun byggenummer 234. Dimensjonen på skipet var 60,04 x 9,32 x 4,6 meter. Motoren var en Triple expansion maskin på 191 NHK (900 IHK).
DS "Kong Oscar II" var bestilt
av Arendals Dampskibsselskap,
og trafikkerte i en årrekke i den viktige passasjer og postruten Bergen – Christiania.

Dette gjorde hun helt til hun ble leiet av den Kongelige Norske Marine i september 1939.

DS "Kong Oscar II" fungerte da som losjiskip i Horten.

Så beslagla tyskerne henne.

Dette skjedde 09.04.1940!!!,

men ble først satt under tysk flagg og besetning 19.10.1944.

I mellomtiden seilte hun med norsk besetning.

Oversatt til norsk skulle det bli omtrent som følger:

Admiral Norge Oslo, den 5.Oktober 1940

B.Nr.: 9536 J (VR)


U. Krigsmarinekontoret Oslo


tilbake


Til hendelser er der å anmerke: i samme begivenhet presenterte seg Kommandørkaptein Meyer og Inspektør. Wilhelmsen for rederi Olsen&Co for noen dager siden.
Etter de dokumenter som har stått til disposisjon, ble skipet lånt ut fra den norske krigsmarinen, på grunnlag av en vanlig lånekontrakt.

Den 9.4.1940 var skipe ,etter utsagn av kommandanten av sjøfartsamtet Horten, besatt av norsk luftvern og en vaktkommando.
Pga disse fakta er skipet i overensstemmelse med Art.1 Abs 2 av P.O., i hvert fall å anse som statsskip, hvis den ikke har blitt hjelpekrigsskip.

I begge tilfeller blir det krigsbytte uten videre rettssak angående prisen. Ut fra et rettslig grunnlag er det derfor ikke nødvendig med betaling av en leie ved bruk fra de tyske stridskrefter.
De ble bedt om å underrette dampskipsselskap om ovennevnte redegjørelse. Inspektør Wilhelmsen og den norske rederiforening ble informert herifra.


Som vi ser, var ikke teksten til å misforstå. Tyskerne som på DS "Kong Oscar II " som krigsbytte, i og med at hun var leid ut til marinen, med både luftvern og norsk vaktkommando.

Kort prosess. Ingen betaling, rettssak eller andre "bagateller". Ikke særlig lønnsomt for ADS!


Postkort skrevet ombord på "DS Kong Oscar II " underveis fra Christiania til Bergen i 1905.
Fra egen samling.


Man kan undres over hvor motiverte det norske mannskapet var til å seile i tysk eierskap.

Dette viser rapportene for uhell før og etter at hun ble beslaglagt.

Den eneste kjente grunnstøtingen hun hadde før krigen var ved Kristiansand 28.02 1904, dvs samme året hun sto ferdig.

Etter krigsutbruddet derimot er det nok av hendelsesrapporter:

10.11.1942 grunnstøtte hun ved Norups Tange.

07.03.1943 kolliderte hun med DS "Neptun" i Bodø.

14.03.1944 kolliderte hun med MS "Dalsfjord" i Trondheim.

12.06.1943 kolliderte hun med MS "Geschwhister" i Haugesund.

24.01.1944 kolliderte hun med slepebåten "Bremerhaven" og lekteren "Helgoland", også denne gangen i Trondheim.

08.03 1944 kolliderte hun med DS "Georg" i Bergen.

15.03. 1944 kolliderte hun med tyske MS "Colmar" i Haugesund.

11.09.1944 ble hun skadet av limpets påsatt av den engelske miniubåten "X-24" i Bergen havn.

Som vi ser har hun en dramatisk krigshistorie, og det er utrolig at hun overlevde så lenge som hun gjorde!!Dokumentet over tar for seg hendelsen i
Bergen 11.09.44.

Aksjebrev i Arendals Dampskibsselskap.
Fra egen samling.

Side 1    Side 2    Side 3

Oppdatert 11.10.2012

Oppdatert 11.10.2012
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen