Vrakdykking i Nord og Midt Norge

Gå til innhold

Hovedmeny

D/S Kong Oscar II Side 2

Vrak i Nordland > D/S Kong Oscar II


DS "Kong Oscar II"s forlis:Det er sjeldent lite informasjon å finne om hendelsen bak dette forliset.

Men de opplysningene som finnes, er motstridende.
Birger Dannevig sier i sin jubileumskavalkade til

Arendals Dampskibsselskab at hun ble senket av allierte fly.

"Marinens Fartøyer 1939-1945" sier også at dette er hva som sannsynligvis skjedde.


DS "Kong Oscar II"s forlis:

Det er sjeldent lite informasjon å finne om hendelsen bak dette forliset.
Men de opplysningene som finnes, er motstridende.

Birger Dannevig sier i sin jubileumskavalkade til Arendals Dampskibsselskab at hun ble senket av allierte fly.

"Marinens Fartøyer 1939-1945" sier også at dette er hva som sannsynligvis skjedde.

Den tyske Kriegsmarinens rapport ifm "DS Kong Oscar II"s forlis.


I den tyske rapporten kan vi lese en helt annen forklaring på hva som skjedde. Ganske ordrett oversatt blir det som følger:

Sjøtransportsjef Norge


VC 1324 VFG


Til Admiralen av krigsmarinekontoret Hamburg

Ang.: Kaptein Willy Kruse- grunnstøting og total tap av D. "Kong OscarII" den 13.01.1945


Sjøtransportsjef Norge oversender de ved ham oppsamlede dokumenter angående ovennevnte havari.

Etter den stilligstaken av en nautisk saksbehandler, som de har, resulterer at grunnstøting av skipet kan tilbakeføres til en feil fra skipsledelsen særlig ansvarlig Kaptein Willy Kruse.

Ved en forsiktig navigasjon kunne grunnstøting har blitt unngått. Følgen av havariet var tap av menneskeliv samt totaltap av skipet.

I betraktning av disse omstendigheter og siden det er en opphopning av tap av båter og skipskader som følge av feil navigasjon, anser sjøtransportsjef Norge
det for nødvendig at man tar energisk fatt med mål om en rettslig eller minst en disiplinær straff for den ansvarlige skipsledelsen.

Man ber om tilsvarende initiativer. Sjøtransportsjef Norge ville være takknemlig for meddelelse av innledende skritt og resultater.

Den tyske

Kriegsmarinens rapport ifm
"DS Kong Oscar II"s forlis.

 Skal man så forsøke å trekke en konklusjon på hva som virkelig er fakta og historisk korrekt angående hva som skjedde denne januarnatten,
bør det vel ganske trygt kunne fastslås at skipet gikk tapt på grunn av menneskelig svikt og ikke ved dramatiske angrep fra luften.

Var det noe tyskerne var kjent for, var det ihverfall grundighet og skikkelig dokumentasjon på hendelser.
Derfor bør det også her være ganske sannsynlig opplysningene over er ganske korrekte.
Særlig når vi ser at hele ansvaret legges på en av sine egne, nemlig den tyske kapteinen.Rederitegningen av "DS Kong Oscar II"
Rederiflagget står utstilt i den gamle Damskibsexpeditionen i Arendal

Side 1    Side 2    Side 3

Oppdatert 11.10.2012

Oppdatert 11.10.2012
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen